Altınkükürt Altınkükürt - Ana Sayfa Altınkükürt - Firmamız Altınkükürt - Kükürt Nedir ? Altınkükürt - Tarım İçin Ürünler Altınkükürt - Kauçuk Sanayi İçin Ürünler Altınkükürt - İletişim Altınkükürt
Altınkükürt


Tarımda Kükürt Kullanımı, Miktarı, Süresi ;

Toprak pH’sının normal sınırlar içerisinde uzun süreli kalmasını sağlamak için kükürt ile uygulama yapılır.

Kükürt Uygulaması ;

Toprak sıcaklığının 5-6 derece ve üzerinde olması sonucu hızlandırır. Isıtılmayan seralarda yaz aylarında uygulama yapılması gerekir. Isıtılan seralarda ise her mevsim uygulama yapılabilir. Kükürdün bitkiye zararlı bir etkisi yoktur. Toprakta parçalanma sürecinde veya uygulama dönemlerinde karantina uygulamasına gerek yoktur. Kükürt uygulama sonrasında hemen yetiştiriciliğe geçilebilir. Hatta çok gerekli ise; bitkiler toprakta yetişirken dahi kükürt uygulaması yapılabilir. Bu uygulama aynı zamanda topraktaki mantarı ve bakteriyel bitki hastalıklarının önlenmesi içinde faydalıdır. Kükürt uygulaması sırasında, toprakta yeteri kadar nem bulunmalıdır. Nemi az topraklar önce sulanmalı, sonra toprak tava geldiğinde kükürt uygulanmalıdır. Bitkide görülen iz element noksanlıkları çoğunlukla yüksek pH`dan dolayı görülmektedir. pH`ta ki bir birimlik düşüşün iz element alınımını 100 kat arttırdığı unutulmamalıdır (Özellikle Mangan'da). Toprağa kükürt uygulandığında pH düşmekte, fosfor ve diğer iz elementlerin alınımı kolaylaşmakta, yüksek pH’ta görülen çözünmez bileşik oluşumu azalmakta, toprağın fiziksel yapısı düzelmekte, penetrasyon (su geçirgenliği) artmakta, toprak daha yumuşak bir yapı kazanmaktadır. Toprağın pH değerini düşürmekle toprakta yarayışsız formda olan besin elementlerinin yarayışlı hale geldiği, bununda bir nevi gübreleme etkisi ortaya çıkardığı görülmüştür.

Toprağa Uygulanma Şekli ;

Toprağın pH değerini azaltmak için uygulama yapılacak kükürt miktarı aşağıdaki tabloda verilmiştir. Bitkinin kılcal kökleri bitki türüne göre değişmekle beraber genelleme olarak toprağın 5 - 60 cm aralığında yoğun bir şekilde bulunur. Bu nedenle toprakta pH değerinin 5-60 cm’lik toprak tabakasında düşürülmesi gerekmektedir. Tarlaya serpme olarak verilecek kükürdün kolay uygulanabilmesi açısından tarla toprağı ile karıştırılmalı ve daha sonra serpme veya bant (çizi) halinde verilmelidir. Kükürdün ilk gübre ile birlikte verilmesinde bir sakınca yoktur. Toprağa verilen kükürt toprak sıcaklığına, topraktaki kükürt bakterisi miktarına (organik madde) ve toprak nemine (rutubetine) bağlı olarak birkaç ay ile bir kaç yıl aralığında (Buradaki zaman farkı en önemli olarak topraktaki organik maddeye bağlıdır. Organik madde yeteri kadar var ise çözünme hızlı olacaktır) toprağın pH değerinin düşmesine (azalmasına) sebep olur. pH değerini tekrar yükseltmemek için kireçli gübrelerden ve kireçli sulama sularından uzak durmak gerekir.

Altınkükürt - Toz Kükürt Kullanım Miktarları

Tablodaki uygulama miktarı yıllık kullanımı göstermektedir. Bir yılda bu miktarları aşmamak gerekir. Her yıl toprak analizi yaptırarak pH öğrenilmeli ve istenilen değere gelene kadar kükürt uygulamasına devam edilmelidir. Süreci hızlandırmak için toprağa leonardit, hümik asit veya hayvan gübresi takviyesi yapılmalıdır. Sonuç olarak pH 7'ye düşene kadar toz veya sıvı kükürt, organik madde en az 3 olana kadar leonardit veya hümik asit uygulaması yapılmalıdır.Uygulama sonucunda kireç azalacak, pH düşecek, organik madde artacak, verim yükselecek, gübre kullanımı düşecektir.

Bitkideki Görevleri ;

1. Yüksek pH’lı topraklarda pH’ı düşürmek için kullanılır.
2. Kendisi tek başına bile iyi bir antiseptik (mikrop öldürücü) ve antifungal (mantar yok edici) etki gösterir.
3. Kireci kırar.
4. Tuzluluğu önler.
5. Besin elementidir.
6. Protein sentezi için gerekli bazı aminoasitlerin yapısında bulunur.
7. Bitkinin hastalıklara karşı direncini artırır.
8. Enerji, hormon ve bazı enzimlerin sentezinde yer alır.


Nitrat ve karbonhidrat metabolizmasını hızlandırır. Bitkilerin kükürt ihtiyacı fosfor ile hemen hemen aynı miktardadır. Ancak pek kükürt gübrelemesi yapılmaz. Kükürt genelde toprak pH’sını düşürmek ve toprak yapısını düzeltmek için verilmektedir. Türkiye topraklarının büyük oranında pH’ nın yüksek, bazı bölgelerde ise çok yüksek olduğu düşünülecek olursa. Toprak hazırlığı sırasında elementel kükürdün verilmesinin çok önemli olduğu görülecektir. Çünkü topraklarımızda iz element miktarları genelde yeterli seviyededir.

Noksanlık Belirtileri ;

1. Bitkiler kükürde fosfor kadar ihtiyaç duyarlar. Yani her zaman kükürtde Azot-Fosfor-Potasyum kadar gereklidir.
2..Kükürt noksanlığı azot noksanlığına oldukça benzeyen belirtiler gösterir. Azot noksanlığı ile kükürt noksanlığını ayıran fark, kükürt noksanlığının azotun tersine, genç yapraklarda görülmesidir.
3. Yapraklar dökülür ve tomurcuk ölür.
4. Protein sentezi düşer, verim kaybı artar.

 

Etiketler; toprağa kükürt uygulama, toprağa kükürt ne zaman atılır, toprağa kükürt uygulaması ne zaman yapılır.
 


     •  Kükürt Fiyatları

     •  Sıvı Kükürt

     •  Mikronize Toz Kükürt

     •  Elementel Toz Kükürt

     •  Granül Kükürt

     •  Kükürt Kim. Analiz Raporu

     •  Kükürt Tanecik Analizi

     •  Bentonitli Kükürt

     •  pH ve Toprak

     •  Kükürt Kul.Miktarı, Süresi

     •  Organik Tarımda Kükürt

     •  Humik - Fulvik Asit

     •  Kükürt Atma Makineleri

     •  Güllüce Bulamacı

     •  Yağlı Kükürt

     •  Kauçuk Sanayinde Kükürt

     •  Marka Tescil Belgeleri

     •  ISO Belgeleri

     •  Elementel Kükürt Tescil.

     •  Elementel Kükürt Etiketleri

     •  Mesh Micron Çevrim

     •  Şeker Pancarı GübrelemeAltın Kükürt

Altınkükürt Kimyasal Madde San. Tic. Ltd. Şti.  / Hacılar Kasabası KIRIKKALE / 0318 297 40 11