Altınkükürt Altınkükürt - Ana Sayfa Altınkükürt - Firmamız Altınkükürt - Kükürt Nedir ? Altınkükürt - Tarım İçin Ürünler Altınkükürt - Kauçuk Sanayi İçin Ürünler Altınkükürt - İletişim Altınkükürt
Altınkükürt


 
Bentonitli Kükürt (Bentonite Sulfur);
 
Elementel toz kükürdün Bentonit ile birlikte harmanlanıp yarım mercimek şeklinde peletlenerek satışa sunulduğu bir toprak pH düzenleyicisidir.

Fiyat olarak yaklaşık toz kükürdün 2 - 5 katı kadardır. Hem de kükürt içeriği en fazla %90'dır. Bentonitli kükürt yerine %99,8 safiyete sahip mikronize toz kükürt yada SC formda S-80 sıvı kükürt kullanmak fiyat ve etki açısından çok daha avantajlı olacaktır. Ör. Yer fıstığı kil içeriği düşük, kumlu, havalanması ve drenajı iyi olan hafif bünyeli toprakları sever bu sebeple bentonitli kükürt kil oranını artıracağından yer fıstığında tercih edilmemelidir. Amerika'dan, Almanya'dan büyük ümitlerle ithal edilen ve yüksek fiyatlarla çiftçimize satılan bentonitli kükürt, kendisinden bekleneni verememiş (Bentonitli kükürdün asit özelliğini kaybettiği konusunda görüşler vardır) ve çiftçimiz tekrar toz ve sıvı kükürte dönüş yapmıştır. Bu gün Türkiye'de üretimi yapıldığı halde yine de bentonitli kükürt kullanımı; toplam tarımda uygulanan kükürdün %3'üne bile karşılık gelmemektedir. Hangi çeşit kükürt en etkilidir sorusuna verilecek cevap sıvı kükürt olacaktır. Sıvı kükürtteki tanecik 1 - 12 mikron aralığında olduğu için uygulamadan hemen sonra toprakta çalışmaya başlayacaktır. Sıvı kükürt uygulanan bölgeye eşit olarak dağılır, toprağı sürmeye gerek yoktur, mantar ilacı olarak gerek toprakta gerekse yaprakta hemen tedavi edici özelliği vardır. Normal sulama, damlama, yağmurlama ve pülverizatör ile uygulanabilir.

Bentonitli kükürt; sıvı (rafineriden alınan sıvı kükürt yada granül kükürt eritilerek elde edilen sıvı kükürt) yada normal kükürdün mercimek şeklinde sıkıştırılması yöntemiyle üretilmektedir. Bazıları buna mikronize bentonitli kükürt dese de mercimek şeklindeki bir ürünün mikronize ile uzaktan yakından ilgisi yoktur ve aldatıcı bir isimlendirmedir. Buradaki tek amaç fırfır gibi makinelerle tarlaya kolay atım yapmaktır. Ama buradaki dezavantaj ise tarlanın her tarafına düzgün bir dağılım olmamasıdır. Bentonitli mercimek kükürt atıldıktan 2-3 ay sonra tarlaya tekrar kaz ayağı çekilmelidir.


Altınkükürt - Bentonitli Kükürt


Firmamızın Bentonitli Kükürt İmalatı ve Satışı Yoktur. Bu Sayfa Bilgi Amaçlıdır.
 
 
Çözünebilir kükürdün diğer kükürt içerikli gübrelerle kıyaslamaları;
 
İçeriğindeki kükürt miktarı ve oksidasyon kabiliyeti nedeniyle toprakta pH'ın düşürülmesinde ve kireçlilikle mücadelede S formunda olan kükürtlü ürünlerdir.

 
FAO verilerine göre kükürt içerikli gübreler ve kükürt içerikleri;
Amonyum sülfat (NH4)2SO4 24% SO4
Amonyum sülfat nitrat (NH4)2SO4.NH4 NO3 12% SO4
Single süper fosfat 12% SO4
Amonyum fosfat sülfat 15% SO4
Potassium sulphate (K2SO4) 18% SO4
Potassium magnesium sulphate (K2SO4.2MgSO4) 22% SO4
Magnesium sulphate (mono hydrate) MgSO4.H2O 22% SO4
Magnesium sulphate (hepta hydrate) MgSO4.7H2O 13% SO4
Gypsum/Phospho-gypsum (CaSO4.2H2O) 13-17% SO4

Toprakta meydana gelen bu oksidasyon sonucu ortaya çıkan H iyonları pH'ı düşürür.

Altınkükürt


Yukarıdaki listede yer alan gübreler direkt SO4 formunda olduklarından pH üzerinde hiçbir etkisi yoktur. Bu gübreler SO4 formunda kükürt ihtiva ettiği için pH'ı düşürmez, pH'ın sabit kalmasını sağlar ve iz elementlerin alımına yardımcı olur.

Altınkükürt

Sonuç olarak tuzları tutarak, bitkilere zararsız hale getirir. Topraktan drenaj ile uzaklaştırılması kolay olur.


Etiketler; bentonitli kükürt, mikronize bentonitli kükürt, mikronize bentonitli kükürt nasıl nasıl kullanılır, bentonitli mercimek kükürt, bentonitli kükürt nedir, bentonit fiyatları, bentonit nedir, bentonit kullanım alanları, bentonit nerelerde kullanılır, bentonit ne işe yarar, bentonit nedir vikipedi, bentonit ne demek, bentonit kedi kumu, bentonit anlamı, bentonit üreticileri, bentonit nedir hakkında bilgi kocamaz peletleme makinesi.


     •  Kükürt Fiyatları

     •  Sıvı Kükürt

     •  Mikronize Toz Kükürt

     •  Elementel Toz Kükürt

     •  Granül Kükürt

     •  Kükürt Kim. Analiz Raporu

     •  Kükürt Tanecik Analizi

     •  Bentonitli Kükürt

     •  pH ve Toprak

     •  Kükürt Kul.Miktarı, Süresi

     •  Organik Tarımda Kükürt

     •  Humik - Fulvik Asit

     •  Kükürt Atma Makineleri

     •  Güllüce Bulamacı

     •  Yağlı Kükürt

     •  Kauçuk Sanayinde Kükürt

     •  Marka Tescil Belgeleri

     •  ISO Belgeleri

     •  Elementel Kükürt Tescil.

     •  Elementel Kükürt Etiketleri

     •  Mesh Micron Çevrim

     •  Şeker Pancarı Gübreleme 

Altın Kükürt

Altınkükürt Kimyasal Madde San. Tic. Ltd. Şti.  / Hacılar Kasabası KIRIKKALE / 0318 297 40 11