Altınkükürt Altınkükürt - Ana Sayfa Altınkükürt - Firmamız Altınkükürt - Kükürt Nedir ? Altınkükürt - Tarım İçin Ürünler Altınkükürt - Kauçuk Sanayi İçin Ürünler Altınkükürt - İletişim Altınkükürt
Altınkükürt


Kükürt Nedir ?    
Öncelikle; Kükürt Piyasasındaki Terim Karmaşasını Açıklayalım.

"Tarım Kükürdü, Sanayi Kükürdü, Maden Kükürdü, Doğal Kükürt, İlaç Olarak Yapraktan Uygulanan Kükürt, pH Düzenleyici Olarak Toprağa Uygulanan Toz Kükürt, Toprağa ve Yaprağa Uygulanan Sıvı Kükürt, Toz Kükürt, Elementel Toz Kükürt, Mikronize Toz Kükürt, Granül Kükürt" bunların tamamı tüm dünyada aynı olan ve simgesi S olan aşağıda kimyasal özellikleri verilen kükürttür. Aralarındaki farklar; ilaç ruhsatı ile elementel toz kükürt ruhsatlarının, vergi oranlarının, saflıklarının ve tanecik boyutlarının farklılıklarından kaynaklanmaktadır. Kaliteli kükürt demek; safiyeti %99.90, tanecik boyutu 1-90 mikron arası ve kül oranı en fazla % 0,05 olan kükürt demektir (Altınkükürt). Bentonit veya kireçle karışık kükürtlerin safiyeti %90 ve daha aşağıdadır ve etkileri daha azdır, kireçle karışık kükürdü toprağa kullanmak ise mantıksız bir iştir, ancak kireçle karışık kükürdü (Güllüce Bulamacı) ağaç gövdelerine uygulayan bazı bölgeler vardır. Bazı kükürtlerin içerisinden; toprak, kum yada kireç çıkmaktadır ki bu da istenmeyen bir şeydir.

Altınkükürt - Periyodik Tabloda Kükürt Altınkükürt - Kükürt Atomunun Elektron Yapısı

Kükürt; keşif tarihi MÖ 2000, simgesi S, grubu 6A (Ametal), atom numarası 16, bağıl atom kütlesi (atom ağırlığı) 32.066 g/mol, oda sıcaklığında katı, sert, kırılgan, elektron dizilimi [Ne] 3s2 3p4, erime noktası 115.36 °C, kaynama noktası 444.75 °C, buharlaşma ısısı 3.01, katı yoğunluğu  2.07 gr/cm3, sıvı haldeki yoğunluğu 1,819 g/cm³, yığılma katsayısı yaklaşık 1,12 gr/cm3 (1 Litre Kükürt, 1.12 Kg), atom çapı 1.09 A, kaynaşma (füzyon) ısısı: 0.34, elektriksel direnci 5,0 nΩ·m (20°C'de), ısıl iletkenlik: 0.0007, özgül ısı kapasitesi: 0.175, elektronegatifliği 2.58 olan limon sarısında, yalın bir elementtir. Sertliği mohs derecesine göre 2 civarındadır. Saf kükürt tatsız ve kokusuzdur. Yanıcı ve patlayıcıdır. Karbon disülfürde ve karbon tekraklorürde çözünür, fakat suda çözünmez. Bu madde ince olarak öğütüldükten ve elendikten sonra toprakla karıştırılması durumunda toprak mikroorganizmalarında SO4 (Sülfat) formunda okside olur. Bu madde ne kadar ince, ne kadar ufak toz halde olursa bitki tarafından emilimi de o kadar kolay olur. Isıyı ve elektriği çok kötü ilettiği için, iyi bir elektrik yalıtkanıdır. Kükürt kolay alev alır ve kısa mavi bir alev şeklinde yanar. Kütle numaraları 29 ile 38 arasında değişen dokuz izotopu vardır. Tabiatta bulunan kükürdün takribi % 95’i S-32 kararlı izotopudur. % 4’ünü S-34 kararlı izotopu teşkil eder. Diğer kararlı izotoplarının kütle numaraları ise 33 ve 36’dır. Radyoaktif izotoplardan S-29 yarılanma süresi 0.19 saniye S-35 izotopunun yarılanma süresi 88 gündür.

Altınkükürt Altınkükürt

Kükürt Kullanım Alanları;

Kükürdün birçok kullanım alanı vardır. Ham kükürdün büyük bölümü, kükürt dioksit gazı, sülfürik asit, karbon sülfür, tiyosülfat vb. üretiminde kullanılır. Arı kükürt, kara barut ve havai fişeklerin bileşimine girer. Kükürt; kibrit, kauçuk ve ebonit üretiminde kullanılır.  Ayrıca bağlarda görülen külleme hastalığına karşı yapılan ilaçlar ile deri hastalıklarının tedavisinde kullanılan pomat ve şampuanların hazırlanmasında kükürtten yararlanıldığını özellikle belirtmek gerekir. Kükürt dioksit, amfizemin ve süreğen bronşitlerin oluşumunda önemli rol oynar, çocuklarda solunum hastalıklarının sayısını artırır. Bitkilerde oldukça kısa süreli temaslarda yaprak nekrozlarına neden olur. Daha düşük yoğunlukta, ama daha uzun süreli temaslarda metabolizma etkinliğinde azalma yapar.

Kükürt Nerelerde Bulunur;

Kükürt, doğada bol bulunan bir elementtir; dünya yüzeyinin %0,06'sını oluşturur. Özellikle en önemli kükürt yataklarının yer aldığı Sicilya, Louisiana ve Japonya'da eski volkanların yakınlarında, alçı taşı, kireç taşı katmanları arasında doğal halde bulunur. Metallerle birleşmiş olarak görülür; demir, bakır, kurşun, çinko sülfürler bu metallerin en önemli cevheridir. Kimi doğal gazlarda hidrojen sülfür biçiminde bulunur. Ayrıca petrol ve taş kömüründe de rastlanır.

Türkiye Kükürt Yatakları;

Ülkemizdeki Yer Altı Kükürt Yatakları:

1) Isparta - Keçiborlu
2) Ağrı - Diyadin
3) Denizli - Sarayköy
4) Van
5) Balıkesir
6) Muğla - Milas

En Önemli Kükürt İşletme Tesisimiz; Keçiborlu kükürt işletmesidir. (Şu anda üretim yapılmamaktadır)

Ülkemizde Petrol’den Kükürt Ayrıştırmasını; İzmir/Aliağa, İzmit ve Kırıkkale Rafinelerinde Tüpraş A.Ş. Yapmaktadır.

Kükürt ve İnsan Vücudu;

Kükürt mineralinin görevi; bağ dokusu, deri, tırnak üretimi, kan şekeri seviyesinin kontrolü, vücudun zehirlerden temizlenmesi, safra üretimi, sağlıklı saç, cilt ve tırnaklar için gereklidir. Oksijen dengesinin muhafazasına yardımcı olur, bu da beyin fonksiyonları için çok önemlidir. Sülfür aynı zamanda B grubu vitaminlerinin işlevlerini yerine getirmesine ve karaciğerde safranın salgılanmasına yardımcı olur.

Kükürt Eksikliği;

Kükürt eksikliği ender olarak görülmekle birlikte, kükürdün vücutta yeterince bulunmadığı durumlarda saçlarda zayıflık ve deride solgunluk görülür.

Kükürt Fazlalığı ve Kükürdün Zararları;

Aşırı kükürt böbreklere zarar verir. İnsan vücudu fazla kükürt alması durumunda baş ağrısı, boğaz ve mide yanması, kusma gibi belirtiler gösterir. Ayrıca, alerjik deri hastalıklarına neden olur. Kükürt fazlalığı en çok astım hastalarını olumsuz etkiler.

Kükürt İçeren Besinler Hangileridir?

Kırmızı et, tavuk, balık, yumurta, süt, peynir, havuç, soğan, sarımsak, kereviz, turp, lahana, ıspanak, soya fasulyesi, çilek, muz, maydanoz, marul, patates, incir, fındık, fıstık ve hurma kükürt minerali bakımından oldukça zengin besinlerdir.

Günlük Kükürt İhtiyacı;

Vücudun kükürt ihtiyacını karşılaması için alması gereken günlük kükürt miktarı ortalama 1 gr kadardır.

Bitkilerde Kükürt Noksanlığı Belirtileri;

Bitki gelişimini olumsuz yönde belirgin biçimde etkileyerek gelişmeyi durduran kükürt noksanlığının, bitkide tek düzeli kloritik görünümü, tipik bir özelliktir. Kükürt noksanlığı ile bitki bodurlaşır, ince gövdeli ve çalımsı bir görünüm kazanır. Bu noksanlık belirtileri birçok bitkide azot noksanlığına benzer ve bu nedenle bu soruna ilişkin nedenlerin açıklanmasında yanlış yorumlar yapılabilir. Bununla birlikte noksanlık durumunda kükürt azotta olduğu gibi bitki yapısı içinde yaşlı bitki bölümlerinden genç bölümlere taşınamaz bu nedenle noksanlık belirtileri ilk önce en genç yapraklarda görülür. Lahana ve kanola/kolza bitkileri gibi turpgiller bitkilerinde kükürt noksanlığı öncelikle yapraklarının alt yüzeylerinde kırmızımsı bir renk oluşumuna neden olur.

Kükürt Döngüsü (Sülfür Döngüsü);

Kükürt, canlılar için vazgeçilmez organik moleküller olan proteinlerin biyosentezinde temel elementlerden birini oluşturmaktadır. Doğadaki kükürt, element formunda bulunduğu gibi, hidrojen sülfür (H2S), kükürt dioksit (SO2) ve sülfat (SO4) gibi çeşitli oksidasyon formlarında da bulunmaktadır. Bitkisel ve hayvansal atıklardaki proteinlerin yapısında bulunan organik kükürt, bakterilerin aktiviteleri sonucu hidrojen sülfüre (H2S) dönüştürülür. Hidrojen sülfürde bazı bakterilerce okside edilerek önce sülfitlere sonra da sülfatlara dönüştürülür. Sülfatlar, bitkilerce alınarak kullanılabilecek olan kükürt formundadırlar. Bitkiler bu formuyla kükürdü alarak proteinlerin biyosentezinde kullanırlar ve besin zinciri yoluyla tüm tüketicilere ulaştırırlar. Canlıların toprağa bıraktıkları organik atıklar, kükürt dolaşımındaki sürecin tekrar başlamasına neden olur. Bu şekilde kükürdün canlılarla cansız çevre arasındaki dolaşımı kükürt döngüsünü oluşturur. Kükürt aynı zamanda petrol ve kömürün yapısında bulunmaktadır ve bunlar yandığı zaman kükürt dioksit olarak atmosfere verilmektedir.

Kükürt Oksit;

Kükürdün oksijenle oluşturduğu türlü bileşkelerin ortak adı. Bu bileşkelerden en önemlileri kükürt dioksit ve kükürt trioksittir. Kükürt dioksit (SO2) yanıcı olmayan renksiz bir gazdır. Yarılanma ömrü 24 saat olup atmosferde kalıcılık süresi 40 günü bulmaktadır. Kükürt oksitlerin çoğu, sabit kaynaklarda fosil yakıtların yanması sonucunda meydana gelir. Fosil yakıtlar (petrol, kömür vb.) %0,5 ilâ %6 arasında kükürt içerir. Petrol ve kömür gibi fosil yakıtların yanması sonucunda kükürt çoğunlukla SO2 şeklinde atmosfere yayılır. Atmosferde kükürdün yoğunlaşma fazındaki biçimiyse SO4'tür. Atmosferdeki kükürt oksit miktarının büyük çoğunluğunu insan etkinlikleri oluşturmaktadır.

Kükürt Dioksit;

Kükürt dioksit formülünde bir kükürt iki oksijen yer alır. Aralarında kovalent-polar bağ yaparlar. Şeker endüstrisinde kullanılır. Kükürt dioksit, şarap yapımında şarabın mikrobiyel dengesini sağlamak için günümüzde kullanılan en etkili ve tek yasal maddedir. Hava kirliliğine ve asit yağmurlarına sebep olur (SO2), renksiz, keskin kokulu reaktif bir gaz olup kömür, fuel-oil gibi kükürt içeren yakıtların yanması sırasında, metal eritme işlemleri ve diğer endüstriyel prosesler sonucu oluşur. Ana kaynakları, termik santraller ve endüstriyel kazanlardır. Genel olarak, en yüksek SO2 konsantrasyonları, büyük endüstriyel kaynakların yakınında bulunur.


Altınkükürt - Kükürt Dioksit (SO2) Elektron Dizilimi


Kükürt Dioksit Sağlık Etkileri;

SO2’nin sağlık etkilerine karşı en hassas grup, çocuklar ile dışarıda aktif olan astımlı yetişkinlerdir. Birincil etkisi, hırıltılı solunum, göğüs sıkışması ve kesik nefes alma gibi belirtilere sebep olan, solunum yollarının daralmasıdır. SO2 konsantrasyonu ve soluma hızı artarken rahatsızlık bulguları da artar. Maruziyet kesildiğinde, akciğer fonksiyonu bir saat içinde normal haline döner. SO2 ve ince partiküllere uzun süreli maruziyet, solunum hastalıklarına, akciğerlerin savunma mekanizmasında değişikliklere ve mevcut kalp hastalıklarının kötüleşmesine sebep olabilir. Bu etkilere karşı en hassas grup, çocuklar, yaşlılar ve kronik akciğer hastalığı veya kalp hastalığı olan kişilerdir.

Kükürt Trioksit;

Kükürt dioksitin oksijenle birleşmesiyle oluşan bir kükürt oksididir (SO3). 17 C' nin altında katı, 17 C ile 45 C arasında sıvı, 45 C 'nin üzerinde ise gaz halindedir. Katı SO3 su ile cızırdayarak ve şiddetle birleşip sülfürik asit sisi oluşturur. Katı iken beyaz, parlak iğne biçiminde kristal yapılıdır.
 

Yerfıstığı Bitkisinin Toprak İsteği;

Yerfıstığı kil içeriği düşük, kumlu, havalanması ve drenajı iyi olan hafif bünyeli toprakları sever. Yerfıstığı yetiştirilen topraklar için ideal pH 5.5-6.5' dır. Bununla birlikte 5.0-7.8 gibi pH' larda yetiştiriciliği yapılmaktadır. Toprakta organik madde seviyesinin % 3+ civarında olması idealdir. Kireç içeriği yüksek ve pH' sı 7.8' in üzerinde olan topraklarda özellikle fosfor, demir, çinko ve mangan noksanlıkları görülür. Yerfıstığında çiçek döllendikten sonra yumurtalık uzayarak iğneler oluşur. Bu iğneler toprak içerisine girerek gelişmeye başlar ve yerfıstığı meyvesi oluşur. Bu nedenle, yerfıstığı yetiştirilecek toprağın killi ve sıkışmış yapıda olmaması çok önemlidir. Yerfıstığı bitkisi (tüm bitki olarak) ile ortalama 600 kg ürün alındığında 1 dekar alandan 25 kg N, 4.0 kg P2O5, 12 kg K2O, 4.0 kg MgO, 25 kg CaO ve 6.0 kg S kaldırılmaktadır. Buradan da anlaşılacağı gibi bitki azot ihtiyacının büyük bir bölümünü atmosferden fiksasyon ile sağladığına göre özellikle ve öncelikle bitkinin diğer besin maddelerine göre kalsiyum ve kükürt ihtiyacı ön plana çıkmaktadır. Bu nedenle yerfıstığının gübrelenmesinde daha sonra da önemi açıklanacağı üzere Ca ve S' lü gübrelemenin önemi çok büyüktür.

 

Kükürt fıstıkta ne işe yarar?

pH'ı yüksek topraklarda yetişen fıstık taneleri küçük kalmaktadır. Kükürt uygulaması yapılan topraklarda fıstık taneleri dolgun olur (Dönüm başına üretim miktarı artar). Yerfıstığı üretiminde mutlaka toz kükürt kullanılmalıdır.

 

Elma Ağacında Kükürt Uygulaması;

Yüksek pH’lı topraklar yarayışlı mikro besin elementlerince, özellikle demir ve çinkoca fakirdirler. Bu yüzden hiç olmazsa birkaç yılda bir toprak ve yaprak analizleri yaptırılarak noksan iz elementler topraktan veya yapraktan gübreleme yoluyla ağaçlara verilmelidir. Ancak, iyi ve dengeli bir şekilde beslenen meyvelerin kalitesi ve miktarı artar, pazar değeri yükselir, uygun kimyasal bileşiminden dolayı lezzetli olur ve müşteri çeker. Kireci yüksek elma bahçelerinde demir ve çinko noksanlığı görülür.

Demir noksanlığı uç yapraklarda hafif sararma şeklinde başlar. Önce damar araları sararır, fakat damarlar yeşil kalır. Sonra yaprağın tamamı sararır. Yapraklar normalden daha küçük kalır. Sürgünler kısalır ve uçlardan geriye doğru kuruma başlar. Ağaçlar gittikçe zayıflar ve verim azalır. Önlem alınmadığı takdirde kuruyabilirler. Kloroz özellikle kireçli topraklarda büyük bir problemdir.

Çinko noksanlığında ağaç sürgünlerinde küçük yapraklılık veya rozetleşme gözlenir. Boğum araları sürgün ucuna doğru kısalır. Yapraklar normal şeklini kaybederek şiddetli kuraklığa maruz kalmış gibi kurur ve dökülür. Meyveler ufak kalır ve şekilleri bozulur. Yaprak kenarları bazen dalgalı bir hal alır. Yaprak yüzeyinde damar kenarları yeşil kalmak üzere damarlar arasında sarı mozaik şeklinde lekeler oluşur. Düşük noksanlıklarda sadece yapraklar etkilenirken şiddetli durumlarda sürgün gelişimi tamamen durur. Sürgünlerde meyve tomurcuğu sayısı azalır, hatta tamamen yok olur.

Bütün bu olumsuz belirtilerden KÜKÜRT uygulaması ile kurtulabiliriz. Bunun için de baharda, ağaç taç iz düşümüne toz kükürt veya sıvı kükürt uygulaması yaparak kök bölgesindeki kireçlerin patlatılması sağlanmalıdır.

Sülfürik Asit;

Sülfürik asit, H2SO4, güçlü bir mineral asididir. Suda her konsantrasyonda çözünebilir. Olası kaşifi 8. yüzyıl simyacısı Cabir bin Hayyan tarafından verilen ismiyle yenime uğratıcı, renksiz ve yoğunluğu yüksek sıvı. Çok önemli bir kimyasal madde olan sülfürik asit sanayide değme yöntemi ya da kurşun odalar yöntemi ile üretilir. Bu yöntemlerde kükürt dioksit çeşitli katalizörler eşliğinde oksijenle yükseltgenerek kükürt triokside dönüştürülür ardından kükürt trioksit suyla tepkimeye sokularak sülfürik asit elde edilir. Sülfürik asit çeşitli derişimleri halinde gübre, pigment, boyar madde, patlayıcı madde, ilaçlama, inorganik tuz ve petrol arıtım ve metalurji işlemlerinde kullanılır. Ayrıca çeşitli pillerin yapımında da sülfürik asitten yararlanılır. Halk arasında "akü asidi" diye bilinir. Elektriği iletir. Suda çözündüğünde çok yüksek ısı çıkar.

Piyasada satılan sülfürik asitler çoğunlukla yüzde 78, 93 ya da 98' liktir.

Kullanım Alanları, sülfürik asit renksiz, yağımsı bir sıvıdır. Konsantre sülfürik asit, kütlece %96-98 oranında H2SO4 içerir. Özelliklerinden biri de, suya yakın bir madde olmasıdır. Konsantre sülfürik asit, birçok organik maddeden suyu çeker ve ısıveren (ekzotermik) bir tepkime oluşturur. Bu özelliğinden dolayı, temas edildiğinde cilde büyük zararlar verebilir. Yine aynı sebepten dolayı, sülfürik asidi seyreltme işlemi çok dikkatli yapılmalıdır. 1 mol sülfürik asit bol miktarda suya eklendiğinde, yaklaşık 880 kJ ısı açığa çıkar. Konsantre sülfürik asidin içine su eklemek çok tehlikelidir. Çünkü su, yüksek ekzotermik tepkimeden dolayı asidin üstünde kabarcıklar oluşturarak, çok ani bir şekilde kaynar. H2SO4 kimya endüstrisinde en çok üretilen ve kullanılan maddelerden biridir. Tarım endüstrisinde büyük miktarlarda asit, kalsiyum fosfat Ca3(PO4)2 gibi çözünmeyen fosfat kayalarından, çözünebilir kalsiyum dihidrojen fosfat elde etmek için kullanılır. Sülfürik asit üretiminde kullanılan endüstriyel metodun adı “değme işlemi”dir. İlk adımda, sülfür ve sülfitlerin yanmasıyla sülfür dioksit oluşturulur.

S8 (g) + 8 O2 (g) → 8 SO2 (g) (ΔH° = -2374 kJ/mol)

2 H2S (g) + 3 O2 (g) → 2 SO2 (g) + 2 H2O (g) (ΔH° = -1037 kJ/mol)

Sülfür dioksit daha fazla oksijenle tepkimeye girerek sülfür trioksit oluşturur, ama bu tepkime daha yavaş gerçekleşir. Kontak işleminde sülfür dioksit ve oksijen karışımı, platin metali veya vanadyum oksit katalizörleri yüzeyine temas ederek geçer.

2 SO2 (g) + O2 (g) → 2 SO3 (g) (ΔH° = -226 kJ/mol)

Sülfürik asidin direkt çözünümü, sülfürik asit nemi oluşturur. Oluşan bu nem, suyla karıştırıldığında konsantre sülfürik asit elde edilir. Dikkat edilirse değme işlemindeki tepkimelerin ekzotermik olduğu görülür. Sülfürik asit üreten fabrikalar, açığa çıkan bu ısıdan da yararlanırlar.

Sağlık Açısından Riskleri, hangi konsantrasyonda olursa olsun, gözlerle teması tehlikelidir. Derişik sülfürik asit gayet kaşındırıcı olup, deride şiddetli yanıklar meydana getirir. Temas halindeki bölge göz duşu veya seyreltik baz ile yıkanmalıdır. Su ile yıkandığı takdirde ısı açığa çıkacaktır ve asıl yanmayı bu olay gerçekleştirecektir. Temas edilen yerde renk açımı ve iz bırakıcı yaralar oluşur.

 

Kükürt Gübresi (Kükürt İçeren Gübreler);

Amonyum Sülfat;

İlk üretilen azotlu gübrelerden biridir. Azot oranı % 20.7'dir. Ancak nispeten besin maddesinin düşük ve üretim maliyetinin yüksek oluşu nedeniyle üretim miktarları son yıllarda önemli oranlarda düşmüştür.

Sentetik amonyum sülfat beyaz kristalize bir tuzdur ve bu özelliğinden dolayı çiftçiler arasında “şeker gübre” olarak adlandırılır. Rengi gri, kahverengi, kırmızı, açık mavi, yeşil veya sarımsı olabilir. Bu gübrenin renkli veya renksiz olmasının etkisi ile hiç bir ilişkisi yoktur. Bu gübrenin en önemli özelliği ticari bir ürün olarak bünyesinde % 20-21 azot ve % 24 oranında kükürt olmasıdır. Kristalize amonyum sülfat serbestçe akar ve depolanmasında herhangi bir sorunla karşılaşılmaz. Amonyum sülfatın rutubet alarak topaklaşması azdır. Asit karakterli bir gübre olduğu için nötr ve alkali reaksiyonlu (kireçli) topraklarda güvenle kullanılabilir. Asit reaksiyonlu topraklarda uzun müddet çok fazla miktarlarda kullanılırsa toprakların daha da asitleşmesine sebep olur. Bu nedenle asit karakterli topraklarda, örneğin Doğu Karadeniz Bölgesinde amonyum sülfat yerine kireçli amonyum nitrat kullanılması daha uygun olur.

Amonyum sülfat ekimden önce, ekim zamanı ve bitkinin büyüme periyodu süresince bitkiye uygulanabilir. Kapsamındaki kükürt nedeniyle özellikle kükürt noksanlığının mevcut olduğu yerlerde kullanılabilecek bir gübre çeşididir. Çimlenme üzerine etkili olabileceği için tohumla temas ettirilmemelidir.

Süperfosfat;

Normal süper fosfat gübresi gri veya kahverengi renge sahip olup depolama ve uygulama kolaylığı temini için genellikle granül yapıya sahiptir. Toz ürünleri depolama esnasında topaklaşır. Kullanılan aside ve kayanın özelliğine bağlı olarak % 17-20 oranında toplam P2O5 içerir. Bu miktarın % 90’ dan fazlası suda çözünebilir formdadır. Bu gübre ayrıca % 16 civarında kükürt içerir. Granüllü normal süper fosfat tarlaya homojen bir şekilde problemsiz olarak uygulanabilir. Az miktarda serbest asit içerdiği için ambalajlamada aside dayanıklı çuvallar kullanılır.

Normal süper fosfat gübresi asit karakterli topraklar dışında ki topraklar için uygun bir fosforlu gübre çeşididir. Kalsiyum ve kükürt noksanlığı gösteren topraklarda kullanılması sonucu bitkilerin kalsiyum ve kükürt ihtiyaçları karşılanır. Suda çözünür fosfatın fiksasyonunu asgariye indirmek amacıyla bu gübreyi banda tohum sıralarının hemen yanına uygulamak gerekir.

Son yıllarda hem üretim miktarları hem de tüketim miktarları azalan bu gübrenin çok iyi bir kükürt kaynağı olması, özellikle de kükürt gübrelemesi gerektiren alanlarda kullanılabilecek alternatif bir gübre olarak yeniden önem kazanmasını sağlayabilir.

Triple Süperfosfat;

Triple süper fosfat hemen tamamı suda eriyen formda % 42-44 P2O5 içerir. Toz halindeki triple süper fosfat serbestçe akmaz ve topaklaşma eğilimi gösterir, fakat granüllü halde serbestçe akar, depolanması ve kullanımı mükemmeldir. Kirli beyaz veya gri renkli tanecikler “granül” halindedir. Uzun süre rutubetli bir yerde bekletildiğinde su çekerek topaklaşırsa da bu keseklerin dağıtılarak kullanılmasında tarımsal yönden bir sakınca bulunmamaktadır. Triple süper fosfat gübresi daha az kükürt içerir. Bu gübre normal süper fosfat gübresinde olduğu gibi ekim veya dikimden hemen önce veya ekim esnasında tohum veya kök derinliğine gömülerek uygulanır.

Fosforlu gübre olarak kullanılan normal süper fosfatlar ile triple süper fosfat gübrelerinin yurdumuzun toprak ve iklim şartlarında ürüne olan etkileri yönünden belirgin bir fark yoktur. Burada belirleyici unsur toprağın kükürt ve kalsiyum ihtiyacı olmalıdır. Tüm şartlar incelendiğinde gerekli besin maddesi sadece fosforsa bu durumda kullanılacak gübre cinsini belirleyici unsur gübrenin suda erir besin maddesi içeriği olmalıdır. Bu gübre nötr veya hafif asit karakterde olduğundan toprak pH’ını etkilemez.

 

Etiketler; Kükürtlü, kükürtlü sabun kükürt nedir kükürtlü sabun faydaları,  kükürtlü sabunun faydaları. Kükürtlü sabun saç, kükürtlü sabun saça faydaları kükürtlü sabunun sivilcelere faydası, kükürtlü sabun nasıl kullanılır. Koza kükürtlü sabun kükürtlü sabun zararları. Kükürtlü sabun nedir kükürt sabunu, kükürtlü sabun kullanımı, kükürtlü sabun saç dökülmesi, kükürtlü sabun sivilce, bağ kükürdü zamanı, kükürtlü sabun ne işe yarar. üzüm bağlarında külleme, bağ küllemesi, asmalarda külleme, mineraller hangi besinlerde bulunur, hangi vitaminler hangi besinlerde bulunur, mineraller hangi yiyeceklerde bulunur, hangi mineral hangi besinde bulunur, mineraller nelerde bulunur, manganez hangi besinlerde bulunur, selenyum hangi besinlerde bulunur. Krom hangi besinlerde bulunur, kükürt hangi besinlerde bulunur. Kükürt dioksit formülü, kükürt dioksit nedir, kükürt dioksit analizi, kükürtdioksit zararları, kükürt dioksit bileşiği, kükürt dioksit nerelerde kullanılır, kükürt dioksit molekülü, kükürt dioksit so2, kükürt dioksit şarap, kükürt dioksit kullanım alanları, kükürt nerede satılır, kükürt nerede kullanılır, kükürt nerede bulunur, kükürt nerelerde bulunur, kükürt nerelerde çıkarılır, kükürt nerede çıkar, kükürt nedir ne işe yarar, kükürt nerelerde kullanılır vikipedi. Kükürt formülü, kükürt özellikleri, kükürt özelliği, kükürt özellikleri vikipedi. Kükürt imalatçıları, kükürt firmaları, kükürt üreticileri, kükürt üretimi, tarım kükürdü. Zeytinyağlı kükürtlü saf doğal sabun. Sivilce tedavisi otacı otaci koza. Kükürtlü sabun markası naturel natürel sabun ergenlik sivilceleri antibakteriel sabun sivilce izleri. Kükürtlü sabun akne vulgaris, rozase, seboreik dermatitte özellikle kullanılır. Ciltteki ölü tabakayı alarak cildi temizler. Moos kükürtlü sabun. Siyah noktaların, sivilcelerin ve aknelerin oluşmamasını sağlar. Sabun hammaddesine %3.5 kükürt ilave edilerek hazırlanmıştır. Poster nedir kükürt resimleri görselleri. Kükürt tanımı, kükürt hakkında bilgi kükürt elementi kükürt simgesi. kükürt nedir vikipedi wikipedia. Türkiye kükürt yatakları, Türkiye kükürt üretimi, Türkiye kükürt üreticileri. Kükürt faydaları kükürt yararları kükürdün cilde faydaları. Kükürt nedir özellikleri. kükürt nerelerde kullanılır. kükürt nerelerde kullanılır kısaca. Kükürt nedir nerelerde kullanılır, kükürt nedir nerelerde çıkarılır, kükürt nedir nerelerde bulunur, kükürt nedir nerede kullanılır. kükürt nasıl yakılır kükürt nasıl elde edilir kükürt nasıl kullanılır kükürt nasıl işlenir. toprağa kükürdün faydaları kükürdün faydası toz kükürdün faydası üzüm ne zaman ilaçlanır niçin kükürt atmalıyım tarımda kükürt nasıl kullanılır kırıkkale hacılardaki kükürt fabrikası kaysıya kayısıya kükürt uygulanır mı kukurt imalati. Kükürt dioksit kullanım alanları. Kükürt fiyatları 2013 kükürt fiziksel özellikleri kükürt fiziksel ve kimyasal özellikleri kükürt fiziksel hali kükürt elementinin fiziksel özellikleri. Ahmet köseoğlu kükürt.


     •  Kükürt Fiyatları

     •  Sıvı Kükürt

     •  Mikronize Toz Kükürt

     •  Elementel Toz Kükürt

     •  Granül Kükürt

     •  Kükürt Kim. Analiz Raporu

     •  Kükürt Tanecik Analizi

     •  Bentonitli Kükürt

     •  pH ve Toprak

     •  Kükürt Kul.Miktarı, Süresi

     •  Organik Tarımda Kükürt

     •  Humik - Fulvik Asit

     •  Kükürt Atma Makineleri

     •  Güllüce Bulamacı

     •  Yağlı Kükürt

     •  Kauçuk Sanayinde Kükürt

     •  Marka Tescil Belgeleri

     •  ISO Belgeleri

     •  Elementel Kükürt Tescil.

     •  Elementel Kükürt Etiketleri

     •  Mesh Micron Çevrim

     •  Şeker Pancarı GübrelemeAltın Kükürt

Altınkükürt Kimyasal Madde San. Tic. Ltd. Şti.  / Hacılar Kasabası KIRIKKALE / 0318 297 40 11